Polityka prywatności

Informacje dotyczące danych osobowych

Spełniamy obowiązek informacyjny dotyczący pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych.  

 Skąd mamy Państwa dane?

Dane posiadamy bezpośrednio od Państwa, nie pozyskujemy danych z innych źródeł.

 Kto jest administratorem Państwa danych? 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Sportowej Przygody Miła 13/34, 00-180 Warszawa, z siedziba przy ulicy X Poprzecznej 5, 04-637 Warszawa.

 Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane:

  1. dane kontaktowe;
  2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi, wystawienia faktury,
  3. wizerunek – zdjęcia, filmy.

Do czego będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

  1. do świadczenia usług z zakresu prowadzenia obozów sportowych letnich i zimowych,
  2. do świadczenia usług z zakresu prowadzenia zajęć nauki i doskonalenia pływania,
  3. do zawarcia i wykonania umów,
  4. w celu wystawienia faktur,
  5. w celach marketingowych,
  6. w celach foto i wideo relacji z naszych obozów, eventów, imprez sportowo – rekreacyjnych i zawodów.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Akademią Sportowej Przygody. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.  W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie może zostać zawarta.

Jak cofnąć zgodę?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Akademii Sportowej Przygody.  Wystarczy wysłać e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem tzn. do momentu cofnięcia zgody, przetwarzanie Państwa danych przez Akademię Sportowej Przygody jest legalne.

Jak skontaktować się w sprawie Państwa danych osobowych?

Mailowo pod adresem biuro@akademia.org.pl lub pocztą ul. X Poprzeczna 5, 04-637 Warszawa

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z Akademią Sportowej Przygody. Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa zgody.

W razie pytań i sugestii jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Akademia Sportowej Przygody

biuro@akademia.org.pl

tel.: 502 282 440

Szybki kontakt

Skontaktuj się z nami

 

Akademia Sportowej Przygody

tel. +48 502 282 440
FAX. +48 22 378 21 51
MAIL. biuro@akademia.org.pl
SIEDZIBA: ul. X Poprzeczna 5, 04-637 Warszawa
KONTO: PL 03 1140 2004 0000 3002 4803 7942

Administratorem przesłanych danych jest Akademia Sportowej Przygody, z siedzibą przy ulicy X Poprzecznej 5, 04-637 Warszawa. Wszystkie informacje i przysługujące prawa najdziesz w polityce prywatności. Tutaj